Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek


Csongrád Megyei ATI Bt. Autósiskola
6720 Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em.
OKÉV. szám:06-0090-04
Tel.: 62/424-739 és 30/9554-360

 

 

A képzési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási feltételek
a képzésben résztvevők számára

Érvényes: 2018. január 1-től

 

 

 1. Képző szerv megnevezése: Csongrád Megyei ATI Bt.
  Címe: 6720. Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em. 210-212
  Telefonszám: 62/424-739 és 30/9554-360
  e-mail cím: info@atiautosiskola.hu
  e-mail cím: csmati@invitel.hu
  weblap cím: www.atiautosiskola.hu
 2. Cégforma: Betéti társaság
 3. A cégbíróság bejegyzési száma: 06-06-010453, Adószám: 20237574-1-06, Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0090-04, Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Képzési engedélyszám: 1473/99
 4. Az iskolavezető neve: Kónya István Mihály azonosító száma: 10738
  Telefonszáma: 06-30/9554-360, e-mail címe: csmati@invitel.hu
 5. Az ügyfélfogadó címe: 6720. Szeged,Arany János u. 7 sz. II.em 210.
  Telefonszám: 62/424-739 és 30/9554-360
  Az ügyfélfogadás időpontjai: Hétfőtől – Péntekig: de.: 10:00 – 12:00, du.: 14:00 – 17:00
 6. A telephelyek címe:
  Tanterem: 6720. Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em. 212 Telefonszáma: 06/62/424-739
  Számítógépes gyakorlás helye: 6720. Szeged,Arany János u. 7 sz. II. em. 210
  Tanpálya: 6900. Makó, Bárány u. 86 sz.
 7. A tanfolyamra való felvétel módja:
  1. A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeltben foglalt feltételeknek.
  2. Nyomtatványok kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapokat adunk át. A jelentkezési lapokon csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni. Tollal,  nyomtatott betűkkel kitöltve,ezt követően az elektronikusan elkészített jelentkezési lapokat saját kezűleg aláírni.
  3. Tandíjbefizetés: készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
  4. A vizsga befizetése: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztáály. Cím: Szeged, Kereskedő köz 3- 5 sz.,illetve iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
 8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként
  1. Egészségi alkalmasság: Jelentkező az ’AM’ kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak alávetni, és azon megfelelni,és legkésőbb az elméleti vizsgára való leadáskor Iskolánkhoz leadni.
  2. Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra illetve a vizsgák letételéhez nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték.
 9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként
  1.  Feltételek
   1. Életkori feltételek: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, ’AM’ 14 év, ’A/1’ 16 év, ’A2’ 18 év, ’A’ 24 év, ’B’ 17 évet, betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb,valamint ‘A’ kategória ‘A2’- vel 20 év. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.
    Az elméleti tanfolyam érvényességi ideje:
    A tanfolyam kezdetétől(az első előadás dátumától)számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára a tanuló,illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.
    Ezen határidőn túl a tanulóelméleti vizsgára kizárólag a  tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
    Ezen jogszabályt 2013/október 1.-jét  követően indult tanfolyamok estében kell alkalmazni. Amennyiben a  tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesül a teljes elméleti tanfolyam alól ,úgy ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni,tehát ettől az időponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát. Ez az előírás a 2013/október 1.-jét követően hitelesített vezetési kartonok esetében alkalmazandó
   2. Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,valamint az esetleges hiányzást pót foglalkozáson pótolta, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,(orvosi alkalmassági igazolás),valamint a  tan­ és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot ügyfélfogadó irodánkban időben leadta.
    Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból csak az bocsátható,vizsgára aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott kategóriára  kötelezően előírt gyakorlati órákat levezette „B” kategória esetében a kötelezően levezetendő 30 órák mellett a jogszabályban előírt 580 km. teljesítette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után valamint a kategóriánként kötelezően előírt gyakorlati órák levezetése után tehető le, kivétel: „B”-kategória.
  2. A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
   A vizsgaigazolást a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály a sikeres forgalmi vizsgát követően 30 nap munkanap elteltével a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta,valamint az alapfokú iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon igazolta.
  3. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések
   1. Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, illetve tanfolyam mentesen is megengedett.
   2. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet Vizsgadíj 7.900.- Ft.
   3. A Csongrád Megyei Vezetőség címe:6725 Szeged, Szabadkai út 7. Telefon: 70/933-80-45 E-mail: csongradmegyei@voroskereszt.hu
   4. Elsősegély- nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések
    1. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító-a Magyar Vöröskereszt által kiállított-igazolás(a továbbiakban:Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján.
    2. az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,fogorvosi,gyógyszerészi,
    3. az állatorvosi-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
    4. védőnői,
    5. dietetikusi
    6. mentőtiszt
    7. gyógytornász
    8. egészségügyi szakoktatói
    9. diplomás ápolói oklevéllel(képesítéssel) rendelkezők,valamint
    10. a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,és
    11. az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki
    12. 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt,vagy „trolibusz”kategóriára járművezetői engedélyt szerzett.
    13. 1984 január 1-je után:
     1. bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
     2. ”trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
     3. ”Mezőgazdasági vontató”,”Segédmotoros kerékpár”,”Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.
    14. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
   5. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsítóigazolás alátámasztására külföldön,illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be,azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi Nyilatkozattal is el kell látni.
   6. Iskolánk által szervezett Elsősegélynyújtás Tanfolyam díja 7.000.- Ft.
 10. A tanuló által igényelt közúti járművezetői tanfolyam tantárgyai, a képző szervünk által tartott óraszámok, az elméleti tanórák időtartama
  1. ’AM’ elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
   Közlekedési ismeretek

   10 óra

   A járművezetés elmélete:

     4 óra

   Vezetési gyakorlat: „AM” 4 óra alap + 6 óra főoktatás

    10 óra+2 vizsga óra

  2. ’A1’, ’A2’ és ’A’ elméleti tantárgyak és óraszámok:
   Közlekedési ismeretek:

   20 óra

   A járművezetés elmélete:

   8 óra

   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

   4 óra

   Vezetési gyakorlat: ’A1’ 6 óra alap + 10 óra főoktatás

   16 óra+2 vizsga óra

   Vezetési gyakorlat: ’A2.’6 óra alap + 10 óra főoktatás

   16 óra+2 vizsga óra

   Vezetési gyakorlat: ’A’ 10 óra alap + 16 óra főoktatás

   26 óra+2 vizsga óra

  3. ’B’ elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
   Közlekedési ismeretek:

   20 óra

   A gépkocsivezetés elmélete:

   6 óra

   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

   2 óra

   Vezetési gyakorlat:

   30 óra

  4. Az elméleti foglalkozás 2×45 perc-ből és 10 perc szünetből áll, a gyakorlati oktatás idő tartama 50 perc. Az eredményes felkészüléshez az alábbi szakirodalmat ajánljuk:
   ’AM’, ’A/1’, ’A2.’ és ’A’ kategóriákhoz: A járművezetői vizsga tankönyve ’A’
   ’B’ kategóriához: KRESZ könyv személygépkocsi vezetők részére
   Minden kategóriához: A járművezetői vizsga TESZT kérdéseinek gyűjteménye
   Minden kategóriához: A járművezetői vizsga TESZT gyakorló CD

   Az elméleti foglalkozások  16.30-tól 19.40-ig tartanak. Helye: Szeged, Arany János u. 7 sz. II.em. 212.  Az ügyfelek többségének kérésére módosítás lehetséges. A tananyag könnyebb elsajátítását a KOTRA – féle számítógépes oktatóprogram segíti, amit az ügyfelek projektoros kivetítőn figyelnek. Előzetes bejelentkezés esetén ingyenes számítógépes gyakorlási lehetőséget biztosítunk.

   Elméleti oktatásnál az alábbi beosztásra számítson és a következő ütemterv szerint készüljön fel a konzultációkra a tankönyvből:

   0. foglalkozás: Tanfolyammegnyitó.
   I. foglalkozás: 1-66. oldal
   II. foglalkozás: 66-90. oldal
   III. foglalkozás: 91-102. oldal
   IV. foglalkozás: 102-130. oldal
   V. foglalkozás: 131-182. oldal
   VI. foglalkozás: 183-229. oldal
   VII. foglalkozás: Összefoglalás, ismétlés, házi vizsga, konzultáció.

   A vizsgahely címe:

   1. Elméleti vizsga helye:6728. Szeged, Kereskedő köz3- 5 sz., földszinti tanterem (64-es busszal közelíthető meg).
   2. Gyakorlati vizsga kiindulási helye: 6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz. (64-es busszal közelíthető meg).
 11. A járműhasználat, a választható típusok:
   Sorszám  Oktató neve  Kategória  Jármű típusa  Óradíj (Ft/óra)
   1  Fekete Csaba Zoltán „AM”  Moped  4.000.-
   2  Fekete Csaba Zoltán „A1”  Yamaha 125  4.500.-
   3  Fekete Csaba Zoltán „A2”  Suzuki 500GS  4.500.-
   4  Fekete Csaba Zoltán „A”  Kawasaki 650  4.500.-
   5  Kónya István Mihály „B”  VW Poló  4.000.-
   6  Bozsik József „B”  Seat Ibiza  4.000.-
   7  Böröcz Mátyás „B”  Ford Fiesta  4.000.-
   8  Csíkos Mihály „B”  Renault Thalia  4.000.-
   9  Dávid Attila „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   10  Gofjár Csaba András „B”   VW Golf  4.000.-
   11  Kovács Anita „B”  Kia Cid  4.000.-
   12  Ónodi Gábor „B”  Suzuki SX4  4.000.-
   13  Savanya Antal Tibor „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   14  Szabó Zsolt István „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   15  Turi András „B”  VW Golf  4.000.-
 12. A hiányzás pótlása és annak költségei
  1. A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
  2. Az elméleti foglalkozásról való hiányzásokat,és a hiányzóórákat Pót foglalkozáson kell pótolni.
  3. A gyakorlati vezetés esetében a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsul meg, úgy az ügyfélnek nem kell fizetnie a kiesett időt, ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor a táblázat szerinti oktatói óradíjakat kell megfizetni.
 13. Tandíjak, alapóradíjak és a tandíjbefizetések módja

  Kategória

  Elméleti díj

  Gyakorlati vezetés

  ALAP OKT.

  FŐ OKT.

  város

  országút

  éjszaka

  Vizsga óra

  Gyak. díj összesen

  Tanfolyamdíj összese

  ’AM’

  30.000-Ft

  Óra

  4

  6

  2

  12

  78.000.- Ft

  Ft/óra

   4.000 Ft

  4.000 Ft

  4000Ft

   48.000 Ft

  ’A1’

  30.000-Ft

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  111.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  81.000 Ft

  ’A2.’

  30.000-Ft

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  111.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

   4.500 Ft

  4.500 Ft

  81.000 Ft

  „A-A2-vel „

  (2 éven belül)

  Óra

  4

  8

  4

  4

  2

  14

  63.000.- Ft

  Ft/óra

   4.500 Ft

   4.500 Ft

  4500 Ft

   63.000 Ft

  ’A-A1-EL”

  (2 éven belül)

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  81.000- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

   81.000 Ft

  ’A1-(B-vel)’

  10.000-Ft

  Óra

  1

  1

  1

  3

  24.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

   5000Ft

  14.00 Ft

  ’A’ (24 év felett)

  30.000- Ft

  Óra

  10

  16

  11

  5

  2

  28

  156.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  126.000 Ft

  ’B’

  30.000- Ft

  Óra

  9

  20

  14

  4

  2

  1

  30

  150.000.- Ft

  Ft/óra

  4.000 Ft

  4.000 Ft

  4.000 Ft

  120.000 Ft

  „A-A2-vel”

  (2 éven  túl)

  10.000-Ft

  Óra

  2

  6

  4

  2

  2

  10

  55.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  45.000 Ft

  „A-A1-el”

  (2 éven túl)

  10.000-Ft

  Óra

  4

  6

  4

  2

  2

  12

  58.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  54.000 Ft.

  „B” kategóriás képzésnél a Tanpálya használati díj: 3.000.- Ft.

  Az elméleti képzés díjából ügyfeleink részére AKCIÓ keretében kedvezményt biztosítunk, így az Elméleti Tanfolyamdíja : 4.800 Ft. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

  A  Motoros Gyakorlati oktatáshoz jogszabályban előírt Protektoros ruházatot Iskolánk biztosítja, térítés mentesen.
  Tandíjbefizetés készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában történik. A Tanuló pótórákat igényelhet melynek az óradíja,meg egyezik az alap órák díjával. Vizsgadíjakat az ügyfélszolgálati irodában, Szeged, Arany János u 7 sz. alatt lehet befizetni,vagy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály cím: 6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5.  Elméleti vizsgadíjat a tanfolyam ideje alatt, járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat a vizsgára, való kiírás előtt kell befizetni. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga helyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály (Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz.) kell az ügyfélnek kérni, a vizsgadíj befizetésével együtt.

 14. A tanuló áthelyezése, és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei
  1. Az ügyfélnek lehetőség van másik képző szervnél folytatni tanulmányait. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak anyagi vonzata is lehet. A képzés igazolási kérelmet formanyomtatványon,három példányban kell kiadni a kérelmező ügyfél részére,három munkanapon belül. Formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásról hivatalos igazolást adunk ki.
 15. Oktatási helyszínek, címek :
  1. Elméleti oktatás: Szeged, Arany János u. 7 sz., II. em .212.
  2. Számítógépes gyakorlás helye: Szeged, Arany János u. 7 sz., II. em.210.
  3. Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Arany János u. 7 sz. előtti utcai parkolók
  4. Tanpálya: 6900. Makó, Bárány u. 86.sz.
 16. Engedélyező Hatóság: 1445. Budapest, Vajdahunyad u. 45.
  Telefonszám: 06 1 814 817
  A képzés felügyeletét ellátó szervezet: Csongrád Megyei Kormányhivatal  Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály megnevezése, címe és telefonszáma
  Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály
  6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz.
  Központi tel. szám: 62/592-970, Képzésfelügyelet: 62/592-975, 62/551-526
 17. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
  1. Joga van az ügyfélnek:
   1. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
   2. A vállalkozási feltételeiben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
   3. A képzést megszakítani,és az elvégzettekről igazolást kérni.
   4. Az elméleti tanfolyamon,a mulasztást ingyenesen pótolni.
   5. Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
   6. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával.
   7. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval illetve iskolavezetővel.
   8. Oktatót,autó típust választani, és azon a autón vizsgázni.
   9. Oktatócserét kérni.
   10. Elméleti,és gyakorlati oktatásról késni és előbb elmenni, de a hiányzásokat pótolni kell.
   11. Meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
   12. Hiányozni a gyakorlati vezetésről, illetve nem megjelenni a vizsgákon, de a díjakat az ügyfélnek  meg kell fizetnie.
   13. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.
  2. Az ügyfél kötelessége:
   1. A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban,az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
   2. Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
   3. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
   4. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
   5. Munkavédelmi előírásokat betartani.
   6. A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni (Legalább 48 órával előtte lehet a vezetést lemondani.).
   7. Az oktató, vagy a vizsgabiztos késése esetén legalább 30 percet várni.
   8. A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzást pótolni.
   9. A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni.
   10. Vizsga esetében a ’meg nem jelenés’ díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott, hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.
  3. A tanfolyamról kizárás:
   1. Szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatás és a vizsgákon való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezteti.
   2. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
 18. A vizsgadíjak:

  Kategória

  Elméleti
  vizsgadíj

  Járműkezelési
  vizsgadíj

  Forgalmi
  vizsgadíj

  Vizsgadíjak
  összesen

  Rendelkezésre
  állás díja

  ’AM’

   4.600 Ft

   3.600 Ft

  3.600 Ft

   11.800 Ft

  4.000 Ft

  ’A1’

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’A2.’

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

   20.300 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’

  4.600 Ft

   4.700 Ft

  11.000Ft

  20.300Ft

  4.500 Ft

  A1- (B-vel)

  4.600 Ft

   –

   11.000 Ft

   15.600 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A2-vel) (2 éven belül)

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  15.700 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A2-vel) (2 éven túl)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ‘A'(A1-el) (2 éven belül)

   4.700  Ft

  11.000 Ft

  15.700 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A1-el) (2 éven túl)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 FT

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’A’ (24 év felett)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’B’

  4.600 Ft

   –

  11.000 Ft

  15.600 Ft

  4.000 Ft

 19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, a külön jogszabályban meghatározott fontosabb előírások.
  Nem magyar állampolgárokat érintően a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások.
  Vezetői Engedély kiadásához érvényes orvosi alkalmassági vélemény,valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály  által kiállított vizsga igazolás szükséges.
  Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az EU.  megállapodásban részes tagállamok  állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye,ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyt, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást). Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására, vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
 20. Egyebek
  1. Tandíj alatt a teljes képzés költségét kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.
  2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az visszaélésre ad lehetőséget!
  3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg, ami a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj megbontás nélkül, a szolgáltatás egészére értendő. A részleges szolgáltatást, (pl.: a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó), illetve pót órát igénybe vevő ügyfelekre a jelen feltételekben közölt részdíjak vonatkoznak.
  4. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát vagy a csekk feladóvevényét gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre az oktatónak és az ügyfélszolgálati irodában is be kell mutatni. Szolgáltatást is csak ezt követően biztosítunk.
  5. Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább 20.000 Ft.
  6. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan –és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.
  7. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.
  8. Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20%-a, illetve az 5.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetni annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára vezethető okok miatt szünteti meg, és kéri át magát másik képzőszervhez.
  9. Mutatószámok (link, kattintson!)

 

 

Szeged, 2018. január 01.

Kónya István
iskolavezető (10738)

Vállalkozási feltételek


Csongrád Megyei ATI Bt. Autósiskola
6720 Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em.
OKÉV. szám:06-0090-04
Tel.: 62/424-739 és 30/9554-360

 

 

A képzési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási feltételek
a képzésben résztvevők számára

Érvényes: 2018. január 1-től

 

 

 1. Képző szerv megnevezése: Csongrád Megyei ATI Bt.
  Címe: 6720. Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em. 210-212
  Telefonszám: 62/424-739 és 30/9554-360
  e-mail cím: info@atiautosiskola.hu
  e-mail cím: csmati@invitel.hu
  weblap cím: www.atiautosiskola.hu
 2. Cégforma: Betéti társaság
 3. A cégbíróság bejegyzési száma: 06-06-010453, Adószám: 20237574-1-06, Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0090-04, Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Képzési engedélyszám: 1473/99
 4. Az iskolavezető neve: Kónya István Mihály azonosító száma: 10738
  Telefonszáma: 06-30/9554-360, e-mail címe: csmati@invitel.hu
 5. Az ügyfélfogadó címe: 6720. Szeged,Arany János u. 7 sz. II.em 210.
  Telefonszám: 62/424-739 és 30/9554-360
  Az ügyfélfogadás időpontjai: Hétfőtől – Péntekig: de.: 10:00 – 12:00, du.: 14:00 – 17:00
 6. A telephelyek címe:
  Tanterem: 6720. Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em. 212 Telefonszáma: 06/62/424-739
  Számítógépes gyakorlás helye: 6720. Szeged,Arany János u. 7 sz. II. em. 210
  Tanpálya: 6900. Makó, Bárány u. 86 sz.
 7. A tanfolyamra való felvétel módja:
  1. A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeltben foglalt feltételeknek.
  2. Nyomtatványok kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapokat adunk át. A jelentkezési lapokon csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni. Tollal,  nyomtatott betűkkel kitöltve,ezt követően az elektronikusan elkészített jelentkezési lapokat saját kezűleg aláírni.
  3. Tandíjbefizetés: készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
  4. A vizsga befizetése: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztáály. Cím: Szeged, Kereskedő köz 3- 5 sz.,illetve iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
 8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként
  1. Egészségi alkalmasság: Jelentkező az ’AM’ kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak alávetni, és azon megfelelni,és legkésőbb az elméleti vizsgára való leadáskor Iskolánkhoz leadni.
  2. Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra illetve a vizsgák letételéhez nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték.
 9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként
  1.  Feltételek
   1. Életkori feltételek: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, ’AM’ 14 év, ’A/1’ 16 év, ’A2’ 18 év, ’A’ 24 év, ’B’ 17 évet, betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb,valamint ‘A’ kategória ‘A2’- vel 20 év. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.
    Az elméleti tanfolyam érvényességi ideje:
    A tanfolyam kezdetétől(az első előadás dátumától)számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára a tanuló,illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.
    Ezen határidőn túl a tanulóelméleti vizsgára kizárólag a  tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
    Ezen jogszabályt 2013/október 1.-jét  követően indult tanfolyamok estében kell alkalmazni. Amennyiben a  tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesül a teljes elméleti tanfolyam alól ,úgy ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni,tehát ettől az időponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát. Ez az előírás a 2013/október 1.-jét követően hitelesített vezetési kartonok esetében alkalmazandó
   2. Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,valamint az esetleges hiányzást pót foglalkozáson pótolta, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,(orvosi alkalmassági igazolás),valamint a  tan­ és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot ügyfélfogadó irodánkban időben leadta.
    Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból csak az bocsátható,vizsgára aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott kategóriára  kötelezően előírt gyakorlati órákat levezette „B” kategória esetében a kötelezően levezetendő 30 órák mellett a jogszabályban előírt 580 km. teljesítette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után valamint a kategóriánként kötelezően előírt gyakorlati órák levezetése után tehető le, kivétel: „B”-kategória.
  2. A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
   A vizsgaigazolást a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály a sikeres forgalmi vizsgát követően 30 nap munkanap elteltével a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta,valamint az alapfokú iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon igazolta.
  3. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések
   1. Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, illetve tanfolyam mentesen is megengedett.
   2. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet Vizsgadíj 7.900.- Ft.
   3. A Csongrád Megyei Vezetőség címe:6725 Szeged, Szabadkai út 7. Telefon: 70/933-80-45 E-mail: csongradmegyei@voroskereszt.hu
   4. Elsősegély- nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések
    1. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító-a Magyar Vöröskereszt által kiállított-igazolás(a továbbiakban:Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján.
    2. az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,fogorvosi,gyógyszerészi,
    3. az állatorvosi-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
    4. védőnői,
    5. dietetikusi
    6. mentőtiszt
    7. gyógytornász
    8. egészségügyi szakoktatói
    9. diplomás ápolói oklevéllel(képesítéssel) rendelkezők,valamint
    10. a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,és
    11. az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki
    12. 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt,vagy „trolibusz”kategóriára járművezetői engedélyt szerzett.
    13. 1984 január 1-je után:
     1. bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
     2. ”trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
     3. ”Mezőgazdasági vontató”,”Segédmotoros kerékpár”,”Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.
    14. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
   5. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsítóigazolás alátámasztására külföldön,illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be,azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi Nyilatkozattal is el kell látni.
   6. Iskolánk által szervezett Elsősegélynyújtás Tanfolyam díja 7.000.- Ft.
 10. A tanuló által igényelt közúti járművezetői tanfolyam tantárgyai, a képző szervünk által tartott óraszámok, az elméleti tanórák időtartama
  1. ’AM’ elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
   Közlekedési ismeretek

   10 óra

   A járművezetés elmélete:

     4 óra

   Vezetési gyakorlat: „AM” 4 óra alap + 6 óra főoktatás

    10 óra+2 vizsga óra

  2. ’A1’, ’A2’ és ’A’ elméleti tantárgyak és óraszámok:
   Közlekedési ismeretek:

   20 óra

   A járművezetés elmélete:

   8 óra

   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

   4 óra

   Vezetési gyakorlat: ’A1’ 6 óra alap + 10 óra főoktatás

   16 óra+2 vizsga óra

   Vezetési gyakorlat: ’A2.’6 óra alap + 10 óra főoktatás

   16 óra+2 vizsga óra

   Vezetési gyakorlat: ’A’ 10 óra alap + 16 óra főoktatás

   26 óra+2 vizsga óra

  3. ’B’ elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
   Közlekedési ismeretek:

   20 óra

   A gépkocsivezetés elmélete:

   6 óra

   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

   2 óra

   Vezetési gyakorlat:

   30 óra

  4. Az elméleti foglalkozás 2×45 perc-ből és 10 perc szünetből áll, a gyakorlati oktatás idő tartama 50 perc. Az eredményes felkészüléshez az alábbi szakirodalmat ajánljuk:
   ’AM’, ’A/1’, ’A2.’ és ’A’ kategóriákhoz: A járművezetői vizsga tankönyve ’A’
   ’B’ kategóriához: KRESZ könyv személygépkocsi vezetők részére
   Minden kategóriához: A járművezetői vizsga TESZT kérdéseinek gyűjteménye
   Minden kategóriához: A járművezetői vizsga TESZT gyakorló CD

   Az elméleti foglalkozások  16.30-tól 19.40-ig tartanak. Helye: Szeged, Arany János u. 7 sz. II.em. 212.  Az ügyfelek többségének kérésére módosítás lehetséges. A tananyag könnyebb elsajátítását a KOTRA – féle számítógépes oktatóprogram segíti, amit az ügyfelek projektoros kivetítőn figyelnek. Előzetes bejelentkezés esetén ingyenes számítógépes gyakorlási lehetőséget biztosítunk.

   Elméleti oktatásnál az alábbi beosztásra számítson és a következő ütemterv szerint készüljön fel a konzultációkra a tankönyvből:

   0. foglalkozás: Tanfolyammegnyitó.
   I. foglalkozás: 1-66. oldal
   II. foglalkozás: 66-90. oldal
   III. foglalkozás: 91-102. oldal
   IV. foglalkozás: 102-130. oldal
   V. foglalkozás: 131-182. oldal
   VI. foglalkozás: 183-229. oldal
   VII. foglalkozás: Összefoglalás, ismétlés, házi vizsga, konzultáció.

   A vizsgahely címe:

   1. Elméleti vizsga helye:6728. Szeged, Kereskedő köz3- 5 sz., földszinti tanterem (64-es busszal közelíthető meg).
   2. Gyakorlati vizsga kiindulási helye: 6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz. (64-es busszal közelíthető meg).
 11. A járműhasználat, a választható típusok:
   Sorszám  Oktató neve  Kategória  Jármű típusa  Óradíj (Ft/óra)
   1  Fekete Csaba Zoltán „AM”  Moped  4.000.-
   2  Fekete Csaba Zoltán „A1”  Yamaha 125  4.500.-
   3  Fekete Csaba Zoltán „A2”  Suzuki 500GS  4.500.-
   4  Fekete Csaba Zoltán „A”  Kawasaki 650  4.500.-
   5  Kónya István Mihály „B”  VW Poló  4.000.-
   6  Bozsik József „B”  Seat Ibiza  4.000.-
   7  Böröcz Mátyás „B”  Ford Fiesta  4.000.-
   8  Csíkos Mihály „B”  Renault Thalia  4.000.-
   9  Dávid Attila „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   10  Gofjár Csaba András „B”   VW Golf  4.000.-
   11  Kovács Anita „B”  Kia Cid  4.000.-
   12  Ónodi Gábor „B”  Suzuki SX4  4.000.-
   13  Savanya Antal Tibor „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   14  Szabó Zsolt István „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   15  Turi András „B”  VW Golf  4.000.-
 12. A hiányzás pótlása és annak költségei
  1. A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
  2. Az elméleti foglalkozásról való hiányzásokat,és a hiányzóórákat Pót foglalkozáson kell pótolni.
  3. A gyakorlati vezetés esetében a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsul meg, úgy az ügyfélnek nem kell fizetnie a kiesett időt, ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor a táblázat szerinti oktatói óradíjakat kell megfizetni.
 13. Tandíjak, alapóradíjak és a tandíjbefizetések módja

  Kategória

  Elméleti díj

  Gyakorlati vezetés

  ALAP OKT.

  FŐ OKT.

  város

  országút

  éjszaka

  Vizsga óra

  Gyak. díj összesen

  Tanfolyamdíj összese

  ’AM’

  30.000-Ft

  Óra

  4

  6

  2

  12

  78.000.- Ft

  Ft/óra

   4.000 Ft

  4.000 Ft

  4000Ft

   48.000 Ft

  ’A1’

  30.000-Ft

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  111.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  81.000 Ft

  ’A2.’

  30.000-Ft

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  111.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

   4.500 Ft

  4.500 Ft

  81.000 Ft

  „A-A2-vel „

  (2 éven belül)

  Óra

  4

  8

  4

  4

  2

  14

  63.000.- Ft

  Ft/óra

   4.500 Ft

   4.500 Ft

  4500 Ft

   63.000 Ft

  ’A-A1-EL”

  (2 éven belül)

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  81.000- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

   81.000 Ft

  ’A1-(B-vel)’

  10.000-Ft

  Óra

  1

  1

  1

  3

  24.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

   5000Ft

  14.00 Ft

  ’A’ (24 év felett)

  30.000- Ft

  Óra

  10

  16

  11

  5

  2

  28

  156.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  126.000 Ft

  ’B’

  30.000- Ft

  Óra

  9

  20

  14

  4

  2

  1

  30

  150.000.- Ft

  Ft/óra

  4.000 Ft

  4.000 Ft

  4.000 Ft

  120.000 Ft

  „A-A2-vel”

  (2 éven  túl)

  10.000-Ft

  Óra

  2

  6

  4

  2

  2

  10

  55.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  45.000 Ft

  „A-A1-el”

  (2 éven túl)

  10.000-Ft

  Óra

  4

  6

  4

  2

  2

  12

  58.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  54.000 Ft.

  „B” kategóriás képzésnél a Tanpálya használati díj: 3.000.- Ft.

  Az elméleti képzés díjából ügyfeleink részére AKCIÓ keretében kedvezményt biztosítunk, így az Elméleti Tanfolyamdíja : 4.800 Ft. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

  A  Motoros Gyakorlati oktatáshoz jogszabályban előírt Protektoros ruházatot Iskolánk biztosítja, térítés mentesen.
  Tandíjbefizetés készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában történik. A Tanuló pótórákat igényelhet melynek az óradíja,meg egyezik az alap órák díjával. Vizsgadíjakat az ügyfélszolgálati irodában, Szeged, Arany János u 7 sz. alatt lehet befizetni,vagy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály cím: 6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5.  Elméleti vizsgadíjat a tanfolyam ideje alatt, járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat a vizsgára, való kiírás előtt kell befizetni. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga helyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály (Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz.) kell az ügyfélnek kérni, a vizsgadíj befizetésével együtt.

 14. A tanuló áthelyezése, és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei
  1. Az ügyfélnek lehetőség van másik képző szervnél folytatni tanulmányait. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak anyagi vonzata is lehet. A képzés igazolási kérelmet formanyomtatványon,három példányban kell kiadni a kérelmező ügyfél részére,három munkanapon belül. Formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásról hivatalos igazolást adunk ki.
 15. Oktatási helyszínek, címek :
  1. Elméleti oktatás: Szeged, Arany János u. 7 sz., II. em .212.
  2. Számítógépes gyakorlás helye: Szeged, Arany János u. 7 sz., II. em.210.
  3. Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Arany János u. 7 sz. előtti utcai parkolók
  4. Tanpálya: 6900. Makó, Bárány u. 86.sz.
 16. Engedélyező Hatóság: 1445. Budapest, Vajdahunyad u. 45.
  Telefonszám: 06 1 814 817
  A képzés felügyeletét ellátó szervezet: Csongrád Megyei Kormányhivatal  Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály megnevezése, címe és telefonszáma
  Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály
  6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz.
  Központi tel. szám: 62/592-970, Képzésfelügyelet: 62/592-975, 62/551-526
 17. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
  1. Joga van az ügyfélnek:
   1. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
   2. A vállalkozási feltételeiben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
   3. A képzést megszakítani,és az elvégzettekről igazolást kérni.
   4. Az elméleti tanfolyamon,a mulasztást ingyenesen pótolni.
   5. Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
   6. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával.
   7. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval illetve iskolavezetővel.
   8. Oktatót,autó típust választani, és azon a autón vizsgázni.
   9. Oktatócserét kérni.
   10. Elméleti,és gyakorlati oktatásról késni és előbb elmenni, de a hiányzásokat pótolni kell.
   11. Meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
   12. Hiányozni a gyakorlati vezetésről, illetve nem megjelenni a vizsgákon, de a díjakat az ügyfélnek  meg kell fizetnie.
   13. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.
  2. Az ügyfél kötelessége:
   1. A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban,az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
   2. Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
   3. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
   4. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
   5. Munkavédelmi előírásokat betartani.
   6. A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni (Legalább 48 órával előtte lehet a vezetést lemondani.).
   7. Az oktató, vagy a vizsgabiztos késése esetén legalább 30 percet várni.
   8. A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzást pótolni.
   9. A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni.
   10. Vizsga esetében a ’meg nem jelenés’ díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott, hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.
  3. A tanfolyamról kizárás:
   1. Szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatás és a vizsgákon való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezteti.
   2. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
 18. A vizsgadíjak:

  Kategória

  Elméleti
  vizsgadíj

  Járműkezelési
  vizsgadíj

  Forgalmi
  vizsgadíj

  Vizsgadíjak
  összesen

  Rendelkezésre
  állás díja

  ’AM’

   4.600 Ft

   3.600 Ft

  3.600 Ft

   11.800 Ft

  4.000 Ft

  ’A1’

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’A2.’

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

   20.300 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’

  4.600 Ft

   4.700 Ft

  11.000Ft

  20.300Ft

  4.500 Ft

  A1- (B-vel)

  4.600 Ft

   –

   11.000 Ft

   15.600 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A2-vel) (2 éven belül)

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  15.700 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A2-vel) (2 éven túl)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ‘A'(A1-el) (2 éven belül)

   4.700  Ft

  11.000 Ft

  15.700 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A1-el) (2 éven túl)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 FT

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’A’ (24 év felett)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’B’

  4.600 Ft

   –

  11.000 Ft

  15.600 Ft

  4.000 Ft

 19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, a külön jogszabályban meghatározott fontosabb előírások.
  Nem magyar állampolgárokat érintően a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások.
  Vezetői Engedély kiadásához érvényes orvosi alkalmassági vélemény,valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály  által kiállított vizsga igazolás szükséges.
  Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az EU.  megállapodásban részes tagállamok  állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye,ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyt, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást). Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására, vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
 20. Egyebek
  1. Tandíj alatt a teljes képzés költségét kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.
  2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az visszaélésre ad lehetőséget!
  3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg, ami a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj megbontás nélkül, a szolgáltatás egészére értendő. A részleges szolgáltatást, (pl.: a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó), illetve pót órát igénybe vevő ügyfelekre a jelen feltételekben közölt részdíjak vonatkoznak.
  4. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát vagy a csekk feladóvevényét gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre az oktatónak és az ügyfélszolgálati irodában is be kell mutatni. Szolgáltatást is csak ezt követően biztosítunk.
  5. Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább 20.000 Ft.
  6. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan –és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.
  7. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.
  8. Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20%-a, illetve az 5.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetni annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára vezethető okok miatt szünteti meg, és kéri át magát másik képzőszervhez.
  9. Mutatószámok (link, kattintson!)

 

 

Szeged, 2018. január 01.

Kónya István
iskolavezető (10738)

Vállalkozási feltételek


Csongrád Megyei ATI Bt. Autósiskola
6720 Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em.
OKÉV. szám:06-0090-04
Tel.: 62/424-739 és 30/9554-360

 

 

A képzési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási feltételek
a képzésben résztvevők számára

Érvényes: 2018. január 1-től

 

 

 1. Képző szerv megnevezése: Csongrád Megyei ATI Bt.
  Címe: 6720. Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em. 210-212
  Telefonszám: 62/424-739 és 30/9554-360
  e-mail cím: info@atiautosiskola.hu
  e-mail cím: csmati@invitel.hu
  weblap cím: www.atiautosiskola.hu
 2. Cégforma: Betéti társaság
 3. A cégbíróság bejegyzési száma: 06-06-010453, Adószám: 20237574-1-06, Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0090-04, Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Képzési engedélyszám: 1473/99
 4. Az iskolavezető neve: Kónya István Mihály azonosító száma: 10738
  Telefonszáma: 06-30/9554-360, e-mail címe: csmati@invitel.hu
 5. Az ügyfélfogadó címe: 6720. Szeged,Arany János u. 7 sz. II.em 210.
  Telefonszám: 62/424-739 és 30/9554-360
  Az ügyfélfogadás időpontjai: Hétfőtől – Péntekig: de.: 10:00 – 12:00, du.: 14:00 – 17:00
 6. A telephelyek címe:
  Tanterem: 6720. Szeged, Arany János u. 7 sz. II. em. 212 Telefonszáma: 06/62/424-739
  Számítógépes gyakorlás helye: 6720. Szeged,Arany János u. 7 sz. II. em. 210
  Tanpálya: 6900. Makó, Bárány u. 86 sz.
 7. A tanfolyamra való felvétel módja:
  1. A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeltben foglalt feltételeknek.
  2. Nyomtatványok kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapokat adunk át. A jelentkezési lapokon csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni. Tollal,  nyomtatott betűkkel kitöltve,ezt követően az elektronikusan elkészített jelentkezési lapokat saját kezűleg aláírni.
  3. Tandíjbefizetés: készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
  4. A vizsga befizetése: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztáály. Cím: Szeged, Kereskedő köz 3- 5 sz.,illetve iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
 8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként
  1. Egészségi alkalmasság: Jelentkező az ’AM’ kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak alávetni, és azon megfelelni,és legkésőbb az elméleti vizsgára való leadáskor Iskolánkhoz leadni.
  2. Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra illetve a vizsgák letételéhez nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték.
 9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként
  1.  Feltételek
   1. Életkori feltételek: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, ’AM’ 14 év, ’A/1’ 16 év, ’A2’ 18 év, ’A’ 24 év, ’B’ 17 évet, betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb,valamint ‘A’ kategória ‘A2’- vel 20 év. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.
    Az elméleti tanfolyam érvényességi ideje:
    A tanfolyam kezdetétől(az első előadás dátumától)számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára a tanuló,illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.
    Ezen határidőn túl a tanulóelméleti vizsgára kizárólag a  tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
    Ezen jogszabályt 2013/október 1.-jét  követően indult tanfolyamok estében kell alkalmazni. Amennyiben a  tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesül a teljes elméleti tanfolyam alól ,úgy ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni,tehát ettől az időponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát. Ez az előírás a 2013/október 1.-jét követően hitelesített vezetési kartonok esetében alkalmazandó
   2. Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,valamint az esetleges hiányzást pót foglalkozáson pótolta, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,(orvosi alkalmassági igazolás),valamint a  tan­ és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot ügyfélfogadó irodánkban időben leadta.
    Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból csak az bocsátható,vizsgára aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott kategóriára  kötelezően előírt gyakorlati órákat levezette „B” kategória esetében a kötelezően levezetendő 30 órák mellett a jogszabályban előírt 580 km. teljesítette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után valamint a kategóriánként kötelezően előírt gyakorlati órák levezetése után tehető le, kivétel: „B”-kategória.
  2. A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
   A vizsgaigazolást a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály a sikeres forgalmi vizsgát követően 30 nap munkanap elteltével a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta,valamint az alapfokú iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon igazolta.
  3. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések
   1. Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, illetve tanfolyam mentesen is megengedett.
   2. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet Vizsgadíj 7.900.- Ft.
   3. A Csongrád Megyei Vezetőség címe:6725 Szeged, Szabadkai út 7. Telefon: 70/933-80-45 E-mail: csongradmegyei@voroskereszt.hu
   4. Elsősegély- nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések
    1. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító-a Magyar Vöröskereszt által kiállított-igazolás(a továbbiakban:Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján.
    2. az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,fogorvosi,gyógyszerészi,
    3. az állatorvosi-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
    4. védőnői,
    5. dietetikusi
    6. mentőtiszt
    7. gyógytornász
    8. egészségügyi szakoktatói
    9. diplomás ápolói oklevéllel(képesítéssel) rendelkezők,valamint
    10. a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,és
    11. az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki
    12. 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt,vagy „trolibusz”kategóriára járművezetői engedélyt szerzett.
    13. 1984 január 1-je után:
     1. bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
     2. ”trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
     3. ”Mezőgazdasági vontató”,”Segédmotoros kerékpár”,”Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.
    14. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
   5. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsítóigazolás alátámasztására külföldön,illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be,azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi Nyilatkozattal is el kell látni.
   6. Iskolánk által szervezett Elsősegélynyújtás Tanfolyam díja 7.000.- Ft.
 10. A tanuló által igényelt közúti járművezetői tanfolyam tantárgyai, a képző szervünk által tartott óraszámok, az elméleti tanórák időtartama
  1. ’AM’ elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
   Közlekedési ismeretek

   10 óra

   A járművezetés elmélete:

     4 óra

   Vezetési gyakorlat: „AM” 4 óra alap + 6 óra főoktatás

    10 óra+2 vizsga óra

  2. ’A1’, ’A2’ és ’A’ elméleti tantárgyak és óraszámok:
   Közlekedési ismeretek:

   20 óra

   A járművezetés elmélete:

   8 óra

   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

   4 óra

   Vezetési gyakorlat: ’A1’ 6 óra alap + 10 óra főoktatás

   16 óra+2 vizsga óra

   Vezetési gyakorlat: ’A2.’6 óra alap + 10 óra főoktatás

   16 óra+2 vizsga óra

   Vezetési gyakorlat: ’A’ 10 óra alap + 16 óra főoktatás

   26 óra+2 vizsga óra

  3. ’B’ elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
   Közlekedési ismeretek:

   20 óra

   A gépkocsivezetés elmélete:

   6 óra

   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

   2 óra

   Vezetési gyakorlat:

   30 óra

  4. Az elméleti foglalkozás 2×45 perc-ből és 10 perc szünetből áll, a gyakorlati oktatás idő tartama 50 perc. Az eredményes felkészüléshez az alábbi szakirodalmat ajánljuk:
   ’AM’, ’A/1’, ’A2.’ és ’A’ kategóriákhoz: A járművezetői vizsga tankönyve ’A’
   ’B’ kategóriához: KRESZ könyv személygépkocsi vezetők részére
   Minden kategóriához: A járművezetői vizsga TESZT kérdéseinek gyűjteménye
   Minden kategóriához: A járművezetői vizsga TESZT gyakorló CD

   Az elméleti foglalkozások  16.30-tól 19.40-ig tartanak. Helye: Szeged, Arany János u. 7 sz. II.em. 212.  Az ügyfelek többségének kérésére módosítás lehetséges. A tananyag könnyebb elsajátítását a KOTRA – féle számítógépes oktatóprogram segíti, amit az ügyfelek projektoros kivetítőn figyelnek. Előzetes bejelentkezés esetén ingyenes számítógépes gyakorlási lehetőséget biztosítunk.

   Elméleti oktatásnál az alábbi beosztásra számítson és a következő ütemterv szerint készüljön fel a konzultációkra a tankönyvből:

   0. foglalkozás: Tanfolyammegnyitó.
   I. foglalkozás: 1-66. oldal
   II. foglalkozás: 66-90. oldal
   III. foglalkozás: 91-102. oldal
   IV. foglalkozás: 102-130. oldal
   V. foglalkozás: 131-182. oldal
   VI. foglalkozás: 183-229. oldal
   VII. foglalkozás: Összefoglalás, ismétlés, házi vizsga, konzultáció.

   A vizsgahely címe:

   1. Elméleti vizsga helye:6728. Szeged, Kereskedő köz3- 5 sz., földszinti tanterem (64-es busszal közelíthető meg).
   2. Gyakorlati vizsga kiindulási helye: 6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz. (64-es busszal közelíthető meg).
 11. A járműhasználat, a választható típusok:
   Sorszám  Oktató neve  Kategória  Jármű típusa  Óradíj (Ft/óra)
   1  Fekete Csaba Zoltán „AM”  Moped  4.000.-
   2  Fekete Csaba Zoltán „A1”  Yamaha 125  4.500.-
   3  Fekete Csaba Zoltán „A2”  Suzuki 500GS  4.500.-
   4  Fekete Csaba Zoltán „A”  Kawasaki 650  4.500.-
   5  Kónya István Mihály „B”  VW Poló  4.000.-
   6  Bozsik József „B”  Seat Ibiza  4.000.-
   7  Böröcz Mátyás „B”  Ford Fiesta  4.000.-
   8  Csíkos Mihály „B”  Renault Thalia  4.000.-
   9  Dávid Attila „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   10  Gofjár Csaba András „B”   VW Golf  4.000.-
   11  Kovács Anita „B”  Kia Cid  4.000.-
   12  Ónodi Gábor „B”  Suzuki SX4  4.000.-
   13  Savanya Antal Tibor „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   14  Szabó Zsolt István „B”  Toyota Yaris  4.000.-
   15  Turi András „B”  VW Golf  4.000.-
 12. A hiányzás pótlása és annak költségei
  1. A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
  2. Az elméleti foglalkozásról való hiányzásokat,és a hiányzóórákat Pót foglalkozáson kell pótolni.
  3. A gyakorlati vezetés esetében a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsul meg, úgy az ügyfélnek nem kell fizetnie a kiesett időt, ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor a táblázat szerinti oktatói óradíjakat kell megfizetni.
 13. Tandíjak, alapóradíjak és a tandíjbefizetések módja

  Kategória

  Elméleti díj

  Gyakorlati vezetés

  ALAP OKT.

  FŐ OKT.

  város

  országút

  éjszaka

  Vizsga óra

  Gyak. díj összesen

  Tanfolyamdíj összese

  ’AM’

  30.000-Ft

  Óra

  4

  6

  2

  12

  78.000.- Ft

  Ft/óra

   4.000 Ft

  4.000 Ft

  4000Ft

   48.000 Ft

  ’A1’

  30.000-Ft

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  111.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  81.000 Ft

  ’A2.’

  30.000-Ft

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  111.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

   4.500 Ft

  4.500 Ft

  81.000 Ft

  „A-A2-vel „

  (2 éven belül)

  Óra

  4

  8

  4

  4

  2

  14

  63.000.- Ft

  Ft/óra

   4.500 Ft

   4.500 Ft

  4500 Ft

   63.000 Ft

  ’A-A1-EL”

  (2 éven belül)

  Óra

  6

  10

  8

  2

  2

  18

  81.000- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

   81.000 Ft

  ’A1-(B-vel)’

  10.000-Ft

  Óra

  1

  1

  1

  3

  24.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

   5000Ft

  14.00 Ft

  ’A’ (24 év felett)

  30.000- Ft

  Óra

  10

  16

  11

  5

  2

  28

  156.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  126.000 Ft

  ’B’

  30.000- Ft

  Óra

  9

  20

  14

  4

  2

  1

  30

  150.000.- Ft

  Ft/óra

  4.000 Ft

  4.000 Ft

  4.000 Ft

  120.000 Ft

  „A-A2-vel”

  (2 éven  túl)

  10.000-Ft

  Óra

  2

  6

  4

  2

  2

  10

  55.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  45.000 Ft

  „A-A1-el”

  (2 éven túl)

  10.000-Ft

  Óra

  4

  6

  4

  2

  2

  12

  58.000.- Ft

  Ft/óra

  4.500 Ft

  4.500 Ft

  4500 Ft

  54.000 Ft.

  „B” kategóriás képzésnél a Tanpálya használati díj: 3.000.- Ft.

  Az elméleti képzés díjából ügyfeleink részére AKCIÓ keretében kedvezményt biztosítunk, így az Elméleti Tanfolyamdíja : 4.800 Ft. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

  A  Motoros Gyakorlati oktatáshoz jogszabályban előírt Protektoros ruházatot Iskolánk biztosítja, térítés mentesen.
  Tandíjbefizetés készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában történik. A Tanuló pótórákat igényelhet melynek az óradíja,meg egyezik az alap órák díjával. Vizsgadíjakat az ügyfélszolgálati irodában, Szeged, Arany János u 7 sz. alatt lehet befizetni,vagy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály cím: 6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5.  Elméleti vizsgadíjat a tanfolyam ideje alatt, járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat a vizsgára, való kiírás előtt kell befizetni. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga helyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály (Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz.) kell az ügyfélnek kérni, a vizsgadíj befizetésével együtt.

 14. A tanuló áthelyezése, és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei
  1. Az ügyfélnek lehetőség van másik képző szervnél folytatni tanulmányait. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak anyagi vonzata is lehet. A képzés igazolási kérelmet formanyomtatványon,három példányban kell kiadni a kérelmező ügyfél részére,három munkanapon belül. Formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásról hivatalos igazolást adunk ki.
 15. Oktatási helyszínek, címek :
  1. Elméleti oktatás: Szeged, Arany János u. 7 sz., II. em .212.
  2. Számítógépes gyakorlás helye: Szeged, Arany János u. 7 sz., II. em.210.
  3. Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Arany János u. 7 sz. előtti utcai parkolók
  4. Tanpálya: 6900. Makó, Bárány u. 86.sz.
 16. Engedélyező Hatóság: 1445. Budapest, Vajdahunyad u. 45.
  Telefonszám: 06 1 814 817
  A képzés felügyeletét ellátó szervezet: Csongrád Megyei Kormányhivatal  Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály megnevezése, címe és telefonszáma
  Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály
  6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz.
  Központi tel. szám: 62/592-970, Képzésfelügyelet: 62/592-975, 62/551-526
 17. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
  1. Joga van az ügyfélnek:
   1. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
   2. A vállalkozási feltételeiben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
   3. A képzést megszakítani,és az elvégzettekről igazolást kérni.
   4. Az elméleti tanfolyamon,a mulasztást ingyenesen pótolni.
   5. Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
   6. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával.
   7. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval illetve iskolavezetővel.
   8. Oktatót,autó típust választani, és azon a autón vizsgázni.
   9. Oktatócserét kérni.
   10. Elméleti,és gyakorlati oktatásról késni és előbb elmenni, de a hiányzásokat pótolni kell.
   11. Meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
   12. Hiányozni a gyakorlati vezetésről, illetve nem megjelenni a vizsgákon, de a díjakat az ügyfélnek  meg kell fizetnie.
   13. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.
  2. Az ügyfél kötelessége:
   1. A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban,az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
   2. Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
   3. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
   4. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
   5. Munkavédelmi előírásokat betartani.
   6. A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni (Legalább 48 órával előtte lehet a vezetést lemondani.).
   7. Az oktató, vagy a vizsgabiztos késése esetén legalább 30 percet várni.
   8. A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzást pótolni.
   9. A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni.
   10. Vizsga esetében a ’meg nem jelenés’ díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott, hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.
  3. A tanfolyamról kizárás:
   1. Szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatás és a vizsgákon való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezteti.
   2. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
 18. A vizsgadíjak:

  Kategória

  Elméleti
  vizsgadíj

  Járműkezelési
  vizsgadíj

  Forgalmi
  vizsgadíj

  Vizsgadíjak
  összesen

  Rendelkezésre
  állás díja

  ’AM’

   4.600 Ft

   3.600 Ft

  3.600 Ft

   11.800 Ft

  4.000 Ft

  ’A1’

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’A2.’

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

   20.300 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’

  4.600 Ft

   4.700 Ft

  11.000Ft

  20.300Ft

  4.500 Ft

  A1- (B-vel)

  4.600 Ft

   –

   11.000 Ft

   15.600 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A2-vel) (2 éven belül)

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  15.700 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A2-vel) (2 éven túl)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ‘A'(A1-el) (2 éven belül)

   4.700  Ft

  11.000 Ft

  15.700 Ft

  4.500 Ft

  ‘A’ (A1-el) (2 éven túl)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 FT

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’A’ (24 év felett)

  4.600 Ft

  4.700 Ft

  11.000 Ft

  20.300 Ft

  4.500 Ft

  ’B’

  4.600 Ft

   –

  11.000 Ft

  15.600 Ft

  4.000 Ft

 19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, a külön jogszabályban meghatározott fontosabb előírások.
  Nem magyar állampolgárokat érintően a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások.
  Vezetői Engedély kiadásához érvényes orvosi alkalmassági vélemény,valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály  által kiállított vizsga igazolás szükséges.
  Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az EU.  megállapodásban részes tagállamok  állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye,ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyt, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást). Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására, vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
 20. Egyebek
  1. Tandíj alatt a teljes képzés költségét kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.
  2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az visszaélésre ad lehetőséget!
  3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg, ami a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj megbontás nélkül, a szolgáltatás egészére értendő. A részleges szolgáltatást, (pl.: a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó), illetve pót órát igénybe vevő ügyfelekre a jelen feltételekben közölt részdíjak vonatkoznak.
  4. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát vagy a csekk feladóvevényét gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre az oktatónak és az ügyfélszolgálati irodában is be kell mutatni. Szolgáltatást is csak ezt követően biztosítunk.
  5. Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább 20.000 Ft.
  6. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan –és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.
  7. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.
  8. Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20%-a, illetve az 5.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetni annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára vezethető okok miatt szünteti meg, és kéri át magát másik képzőszervhez.
  9. Mutatószámok (link, kattintson!)

 

 

Szeged, 2018. január 01.

Kónya István
iskolavezető (10738)