Tanfolyamok

KRESZ tanfolyam


Az elméleti tanfolyam ára 30.000 Ft helyett csak 4.800 Ft!

Tanfolyamok


Fontos információk

Általános információk a beiskolázással kapcsolatban


Tanfolyamra való jelentkezéskor hozza magával:

  • érvényes személyi igazolványát (vagy útlevelét)
  • lakcímkártyáját
  • már meglévő vezetői engedélyét (amennyiben rendelkezik vele)

A beiskolázáshoz nem szükséges orvosi alkalmasságról szóló igazolás, ez az elméleti vizsgára (Kresz) való leadás feltétele, ennek hiányában a tanuló nem írható ki vizsgára.

Az Alapfokú iskolai végzettség igazolása szintén nem feltétele a beiskolázásnak. Ezen okmány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának feltétele.

A tanuló az elméleti tanfolyam (Kresz) első előadás dátumától számítottan 9 hónapon belül jelenthető be elméleti vizsgára, valamint az első előadás dátumától 12 hónapon belül van lehetősége sikeres elméleti (Kresz) vizsgát tenni. Ha ez az említett idő intervallumon belül nem történik meg, akkor a tanuló csak új elméleti tanfolyam elvégzése után lesz ismét vizsgára jelenthető.

Tanfolyamra történő jelentkezés és elméleti illetve gyakorlati vizsgára való jelentés életkori feltételei:

A képzőszerv tanfolyamra csak azon tanulókat iskolázhatja be, akik a külön jogszabályban meghatározott élet évüket betöltötték vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabbak.

  • “AM” 14 év
  • “A1” 16 év
  • “A2” 18 év
  • “A korlátlan” 24 év
  • A korlátlan” (2 éven túli “A2”-vel) 20 év
  • “B” 17 év

Elméleti vizsgára (Kresz) az jelenthető be, aki az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb és a rendeletben előírt tantermi oktatáson részt vett.

Gyakorlati (forgalmi) vizsgára az jelenthető be, aki a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.

“AM” kategória (segédmotor) esetében járműkezelési vizsgát tehet az a tanuló, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára csak az előírt életkor (14 év) betöltése után jelenthető be vizsgára.